Klachtmelding

* Dit veld is verplicht

** Dit is een nummer die u vindt op volgende plaats: kolomkast, spiegelkast en spiegelpaneel: links boven (plafond) op de buitenkant van het meubel / onderbouwkast: in de kast op de linker zijde. Indien dit nummer niet aanwezig is, gelieve factuurnummer en datum op te geven.

*** De foto's mogen samen maximum 5mb zijn.

Opmerking: Na succesvol versturen van deze klacht zal een ontvangstbevestiging worden verzonden aan de opgegeven e-mail adressen!